Välkomna till vårens nätverksträff för Skånes planerare

Den 20 april träffas Skånes planerare i Lund hos Kommunförbundet Skåne. Temat som kommer att behandlas är från planbesked till genomförande utifrån behovet av att säkerställa strukturen för att följa genomförandet av en plan då utbyggnadstakten har ökat i alla våra skånska kommuner.

Cecilia Erlandsson från Eslövs kommun kommer att berätta om deras arbete med att genomlysa hela processen internt och betydelsen av att plan och mark- och exploatering arbetar tillsammans. Marléne Engström, bo- lots i Malmö stad kommer att presentera hennes roll i bostadsbyggandet i Malmö och Widar Narvelo, kommunekolog i Helsingborg kommer att beskriva hur de arbetar med att säkerställa viktiga värden som ekosystemtjänster i sina utbyggnadsprocesser samt de utmaningar det innebär.

Läs mer om nätverksträffen och innehållet på anmälningssidan.

Publicerad:

Sidansvarig

Sofia Edward

Skriv en kommentar