Dialogmöte med utredningen om kommunal planering för bostäder

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska knyta ihop Boverkets övergripande bedömning av Sveriges bostadsbyggnadsbehov med bostadsplaneringen i landets kommuner.

Den 2 maj har utredare Hanna Wiik bjudits ner till Skåne för att informera om utredningen Kommunal planering för bostäder och ha dialog med Skånes kommuner om hur den nationella bedömningen av bostadsbyggnadsbehoven ska fördelas på kommunerna.

Samtliga kommuner i Skåne bjuds in för att ta del av informationen och få möjlighet att komma med inspel och synpunkter till utredningens kommande förslag till regeringen.

Läs mer om dialogmötet och gör din anmälan här.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Sofia Edward

Skriv en kommentar