Boverkets metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet på remiss

Boverket har tagit fram en metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet som nu är ute på remiss. Inbjudna remissinstanser är bland anat myndigheter, Länsstyrelser och landsting/ regioner i hela landet samt SKL. Remissrundan avslutas den 14 april.

Boverkets rapport kan läsas här.

Frågor under remisstiden kan ställas till Lars Arell, e- post lars.arell@regeringskansliet.se.

Publicerad:

Sidansvarig

Sofia Edward

Skriv en kommentar