Boverket lanserar Planbestämmelsekatalogen

Nu har Boverket publicerat Planbestämmelsekatalogen. Katalogen är ett digitalt verktyg för bygglov och detaljplaner.

Planbestämmelsekatalogen ger information om vad som gäller i en äldre detaljplan och är också användbar för dig som arbetar med program för digitala planer. Den kan användas för att tolka detaljplaner eller vid skapandet av en ny detaljplan men också för att söka fritt bland planbestämmelser.

Boverket uppger fem goda skäl att använda Planbestämmelsekatalogen:

  • enkel och kostnadsfri information om detaljplanebestämmelser
  • gratis underlag för programleverantörer som levererar detaljplanemoduler
  • stöd till planförfattare att välja lämpliga planbestämmelser och kodning av bestämmelser i digitala planer
  • stöd till bygglovshandläggare att tolka äldre planbestämmelser
  • stöd vid digitalisering av äldre planer.

 

Se Planbestämmelsekatalogen på boverkets webbplats här

Ta del av Boverkets öppna data om planbestämmelser här

Publicerad:

Sidansvarig

Naima Linderson

Skriv en kommentar