Arkiv: mars, 2017

Välkomna till vårens nätverksträff för Skånes planerare

Den 20 april träffas Skånes planerare i Lund hos Kommunförbundet Skåne. Temat som kommer att behandlas är från planbesked till genomförande utifrån behovet av att säkerställa strukturen för att följa genomförandet av en plan då

Publicerad: 29 mars, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Dialogmöte med utredningen om kommunal planering för bostäder

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska knyta ihop Boverkets övergripande bedömning av Sveriges bostadsbyggnadsbehov med bostadsplaneringen i landets kommuner. Den 2 maj har utredare Hanna Wiik bjudits ner till Skåne för att informera om

Publicerad: 27 mars, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Erfarenhetsutbyte och utvecklingsmöjligheter

Monica Holmqvist, Förbundsdirektör Kommunförbundet Skåne, och Erik Swietlicki, Vice rektor, Lunds Tekniska Högskola/Lunds universitet och ledamot i Kommunförbundet Skånes Advisory Board hälsade den cirka 70 deltagarna välkomna. Vi fick sedan ta del av erfarenhet och

Publicerad: 24 mars, 2017Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

Seminarium om E-handelns logistikutmaningar

Jens Hultman från Ekonomihögskolan i Lund och Centrum för handelsforskning vid Lunds Universitet inledde seminariet med att berätta om detaljhandeln i förändring. Andreas Norrman och Joakim Kembro från Lunds Tekniska Högskola presenterade forskning kring effektiv materialhantering och lagerverksamhet för ökad

Publicerad: 13 mars, 2017Sidansvarig: Naima Linderson

Läs mer

Boverket lanserar Planbestämmelsekatalogen

Planbestämmelsekatalogen ger information om vad som gäller i en äldre detaljplan och är också användbar för dig som arbetar med program för digitala planer. Den kan användas för att tolka detaljplaner eller vid skapandet av

Publicerad: 8 mars, 2017Sidansvarig: Naima Linderson

Läs mer