Lokala exempel på bostäder och bosättning, asyl- och flyktingmottagande

SKL gör en inventering runt om i landets kommuner i arbetet med bostäder och bosättning i asyl- och flyktingmottagandet. Inventeringen kommer att uppdateras löpande på deras hemsida. Inventeringen kommer att pågå fram till sommaren 2017.

 

Kontaktpersoner

Carina Cannertoft

carina.cannertoft@skl.se

Karin Perols

karin.perols@skl.se

Publicerad:

Sidansvarig

Sofia Edward

Skriv en kommentar