Kommunal planering för bostäder

Den 9 februari beslutade regeringen att en särskild utredare ska tillsättas för att lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna. Förslaget ska tas fram i dialog med kommuner och regionala företrädare.

Syftet med förslaget är att etablera en ordning där staten gör bedömningar av behovet av nya bostäder i hela landet som kommunerna tillgodoser genom att i sin planering avsätta mark för ett bostadsbyggande som motsvarar behoven.

Läs hela kommittédirektivet här.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2017.

Publicerad:

Sidansvarig

Sofia Edward

Skriv en kommentar