Arkiv: februari, 2017

Kommunal planering för bostäder

Den 9 februari beslutade regeringen att en särskild utredare ska tillsättas för att lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna. Förslaget ska tas fram i dialog med kommuner

Publicerad: 20 februari, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Förslag till åtgärder för en digitaliserad planprocess

Inom ramen för regeringens samverkansprogram Smarta Städer har en rapport om digitalisering av planprocessen tagits fram. Om du klickar på filmen nedan kan du ta del av de mest prioriterade åtgärderna som föreslås. Filmen är ca

Publicerad: 17 februari, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer