Arkiv: januari, 2017

Seminarium: Stad och Land – Boende och livsmiljö

Det tredje seminariet tog plats i Kulturhuset i Broby och Lisa Kirsebom var moderator. Dagen präglades av ett flertal kortare presentationer som varvades med relaterade övningar där seminariedeltagarna fick bilda arbetsgrupper och diskutera och komma

Publicerad: 27 januari, 2017Sidansvarig: Naima Linderson

Läs mer

Utredning ska tillsättas kring översiktsplanering

Regeringen  uppdrar åt en särskild utredare att bland annat utreda hur kommunernas översiktsplanering enligt plan- och bygglagen kan utvecklas och stärkas för att underlätta efterföljande planering. Utredaren ska även se över hur kommunen kan ges

Publicerad: 24 januari, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Frukostseminarium: [Re]imagine Öresund

Tävlingsidén gick ut på att fler ska engagera sig i samhällsutvecklingen. Personer med gestaltningskompetens fick möjligheten att formulera ett eget bidrag. 70 förslag skickades in till tävlingen och några av dessa presenteras under seminarierna. [Re]imagine

Publicerad: 20 januari, 2017Sidansvarig: Naima Linderson

Läs mer

Många exempel på allmännyttigt integrationsarbete

Tydligt politiskt ledarskap och samarbeten kring bostad-skola-arbete är avgörande för en bra integration. Det visar en kartläggning som SABO gjort i drygt 40 kommuner. Resultatet presenteras i en rapport igår. – Segregationen och trångboddheten är

Publicerad: 12 januari, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer