Arkiv: november, 2016

Återblick från dialogmöte om e-hälsa den 18 november

Som en kort sammanfattning av dagen kan konstateras ett stort intresse för e-hälsa i Skåne och att det finns engagemang, vilja och behov att satsa långsiktigt på e-hälsotjänster och digital välfärdsteknik. Vi var 55 deltagare

Publicerad: 25 november, 2016Sidansvarig: Ottie Andersson

Läs mer

Den 1 december diskuteras samverkan mellan kommun och forskning under FNs konferens Sustainable City Development 2016 i Malmö

FoU Samhällsbyggnad kommer hålla ett föredrag om Forskningskommuner och leda ett rundabordssamtal om nyttan och utmaningar med samverkan mellan forskning och kommun. För mer info och hela programmet se här; http://malmo.se/Nice-to-know-about-Malmo/Sustainable-Malmo-/Sustainable-City-Development-2016/About-the-conference.html