Arkiv: oktober, 2016

Se seminarium om Boverkets utlysningar i efterhand

Den 26 oktober bjöd Skånskt bostadsnätverk in till frukostseminarium om Boverkets stöd till bostadsbyggande. Seminariet går att se i efterhand via Youtube. Det statliga verket har olika finansiella stöd som kommuner och byggföretag kan söka

Samverkansmodellen NoTroTam

Samverkan mellan akademi och samhälle är en grundbult i tillväxt- och utvecklingsstrategier både i enskilda länder och inom EU. I förra veckan hölls ett seminarium och en workshop om en ny framtagen modell för utvärdering

Workshop – Retail destination

Den 15 november arrangerar Centrum för handelsforskning en workshop på temat Retail Destination. Dagen tar utgångspunkt i relationen mellan handel och plats och fokuserar teman som etableringsfrågor, butiksformat, förändrade konsumtionsmönster, logistik, stads- och platsutveckling. När

Nya rapporter om ekosystemtjänster

Det finns nu två nya rapporter från Naturvårdsverket om Ekosystemtjänster i praktiken och en vägledning om ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivning. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6724-3.pdf?pid=18815 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokonsekvensbeskrivning/Ekosystemtjanster-i-MKB/

Kommunerna i samtal om bostadsriktlinjer

Fredagen den 30 september sammankallade Kommunförbundet Skåne de kommuner som arbetar eller kommer påbörja arbetet med bostadsriktlinjer för ett möte med fokus på erfarenhetsutbyte. Ett liknande möte var tidigare i år. En sammanställning från de båda tillfällena

Publicerad: 13 oktober, 2016Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Fullsatt på Skånes plan- och byggdag i Helsingborg

I måndags träffades närmare 200 skånska planerare och bygglovshandläggare på Skånes plan- och byggdag i Helsingborg. Dagen syftar till att beröra bygg- och planeringsfrågor med en stark regional förankring. Tidigare år har konferensen arrangerats tillsammans med Malmö

Medel att söka för Ekosystemtjänster i planering

Mellan den 15 september och 16 oktober 2016  kan kommuner (med fler) söka medel till planeringsprojekt som ska bidra till ökat användande av spetstekniker i stadsmiljön. Medlen ska användas för detaljplanering, projektering och förstudier. Företag, kommuner,