Arkiv: september, 2016

Goda exempel från en Resilient kommun

I veckan besökte Kommunförbundet Skåne den danska kommunen Vejle. Vejle kommun har drygt 100 000 invånare och är en av 100 städer i värden som är en så kallad ”Resilient City”. Resiliens är förmågan att förutse, tåla och återhämta sig från

Publicerad: 30 september, 2016

Läs mer

Återblick från dialogmöte med kommunerna och Region Skåne om e-hälsa

För att möjliggöra detta på bästa sätt behöver vi hjälpas åt. Den 30 augusti hölls ett första dialogmöte med Region Skåne och nedan är presentationsmaterial och minnesanteckningar från dagen. Minnesanteckningar Dialogmöte e-hälsa 30 aug 2016 Inledning Niclas Bendroth Clausenborg SKL

Publicerad: 30 september, 2016Sidansvarig: Ottie Andersson

Läs mer

Skånskt Bostadsforum 2016

Den 5 december är det dags för den årliga heldagskonferensen om Skånes bostadsmarknad. I år håller vi till på Malmö live. Alla skånska aktörer på bostadsmarknaden är välkomna till denna dag av diskussion och fördjupning. Programmet för konferensen kommer under hösten men anmälan

Publicerad: 27 september, 2016

Läs mer

Community based management- erfarenheter från Kanada och Skåne

Engagerade deltagare under gårdagens seminarium om hur man kan jobba med förvaltning och planering utifrån en modell som grundar sig på det internationella konceptet ”Community Based Management”. Community based management” innebär att inkludera alla sektorer

Publicerad: 21 september, 2016Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

Dagvattenhantering i detaljplanering

Dagvatten är ett växande problem, särskilt vid stadsbyggande. Klimatförändringen ökar också risken för översvämningar. Den lagliga regleringen av ansvaret för dagvatten är komplicerad. Utöver Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Lagen om allmänna vattentjänster berörs ytterligare

Publicerad: 14 september, 2016Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer