Arkiv: augusti, 2016

Skånska kommunpolitiker i dialog om bostadsfrågan

Igår deltog ett 50- tal kommunpolitiker, från kommunala bostadsbolag, ordförande i byggnadsnämnder till kommunstyrelseordförande, på det dialogmöte Kommunförbundet Skånes beredning för samhällsbyggnads-, miljö-, kultur- och fritidsfrågor bjöd in till. Syftet med mötet var att diskutera

Skånes Plan- och byggdag 2016

Plan- och byggfrågorna är många och stora och det behövs forum för kunskapsutveckling, diskussion och kontakt mellan alla oss som arbetar med dem. Kommunförbundet Skåne och SLU Alnarp arrangerar därför årligen, tillsammans med en skånsk

Publicerad: 22 augusti, 2016Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer