Arkiv: juni, 2016

Dialogmöte om bostads- och bostadsförsörjningsfrågan

Kommunförbundet Skåne bjuder in kommunpolitiker med ansvar för, eller som är intresserade av, bostads- och bostadsförsörjningsfrågan att i dialog diskutera kommunernas roll för ett ökat bostadsbyggande. Bosättningslagen (2016:38) som trädde i kraft 1 mars 2016

Publicerad: 20 juni, 2016Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

EU-ansökan med syfte att genomföra åtgärder mot kusterosion

Problematiken med kusterosion antas öka vid höjda havsnivåer och det behövs nya metoder och mer forskning kopplat till hur Skånes kommuner skall kunna hantera de utmaningar som detta innebär. En gemensam ansats har lett till utvecklandet av

Publicerad: 14 juni, 2016Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer