Arkiv: maj, 2016

Klippans kommun presenterade projektet Hemvist

Klippans kommun har, tillsammans med Åstorps kommun och Bjuvs kommun, samarbetat kring ett projekt om framtidens boende med särskilt fokus på boendefrågan för nyanlända. En rapport har sammanställts och en hemsida kommer snart att publiceras

Risk och säkerhet i lekmiljöer

Movium bjuder den 15 juni in till en dag om rådgivning om risk och säkerhet i lekmiljöer. Ansvaret för barns lek, lärande och hälsa är en komplex fråga som kräver kunskap om barns utveckling –

En enklare planprocess

Många förändringar har skett i PBL de sista åren där frågan ställs om de är rätt ändringar som har skett. Planerarna i Skåne fick på vårens nätverksträff diskutera vilka förändringar de såg skulle leda till riktiga tidsvinster, smidigare arbete

Publicerad: 2 maj, 2016Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer