Arkiv: april, 2016

Om bosättning och bostäder – META 2015

Dialog och samordning med andra aktörer De svarande kommunerna ger generellt en god bild av dialogen mellan berörda parter i bosättningsarbetet; 80 procent uppger att dialogen med etableringshandläggarna fungerar ganska eller mycket bra när det

Publicerad: 26 april, 2016Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Presentationer från bostadskonferensen

Under en fullspäckad dag med många intressanta föredrag lyftes flera idéer och tankar. För att även de som inte hade möjlighet att delta under dagen ska få en inblick i vad som togs upp ligger

Publicerad: 22 april, 2016Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Region Skåne satsar en miljon på nytt bostadsprojekt

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att ge en miljon 2016 till projektet Vi bygger Skåne – ett samverkansprojekt mellan Region Skåne, Sveriges byggindustrier Syd och ett antal andra partnerföretag. Dessutom kommer Region Skåne att gå in

Publicerad: 20 april, 2016Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Tankesmedja om Forskningskommuner under utveckling

Välbesökt Tankesmedja om forskningskommuner under utveckling på Högskolan Kristianstad. Dagen, som genomfördes i samverkan med Högskolan Kristianstad och Kristianstad kommun, inleddes med inspirerade föredrag från både kommuner och lärosäten. Bland annat presenterades aktuellt läge för konceptet forskningskommuner och

Publicerad: 17 april, 2016Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

Material i värdegrundsutveckling

Materialen har tagits fram med ekonomiskt stöd från Folkhälsomyndigheten och finns att beställa här Nu har vi på Kommunförbundet Skåne möjlighet att bjuda Skånes skolutvecklare på några gratis bokpaket! Längst ner ser beskriver en tre-stegs-raket hur en

Publicerad: 1 april, 2016Sidansvarig: Linda Leveau

Läs mer