Arkiv: februari, 2016

Välkommen till Skånsk landskapsdag – inbjudan ute nu!

Bland föreläsarna märks: Mikael Löfroth, Miljödepartementet, Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet – Kulturella ekosystemtjänster, Anneli Mårtensson, Region Skåne – GI och EST i Regional utveckling, Johanna Thidell, Länsstyrelsen – Naturvårdsstrategi för Skåne/Pilotprojekt Österlen, Thomas Palo, SLU Umeå

Publicerad: 25 februari, 2016

Läs mer

Bostadsförsörjning för grupper med låg betalningsförmåga

Bostadsförsörjning för grupper med låg betalningsförmåga Sedan den 1 mars 2016 är Sveriges kommuner enligt lag skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända.  Det innebär att fler bostäder behövs för att täcka det behov som

Publicerad: 23 februari, 2016Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Nätverksträff för idrotts- och fritidschefer

Under gårdagen (18/2 2016) träffades idrotts- och fritidschefer från Skånska kommuner under den nätverksdag som anordnades av Kommunförbundet Skåne i samverkan med Skåneidrotten och Fritidsförvaltningen Skåne. Nätverksdagens program bjöd på diskussionstillfällen, intressanta presentationer och studiebesök.

Publicerad: 19 februari, 2016Sidansvarig: Emil Markström

Läs mer

Dialogmöte om kommunala bostadsförsörjningsriktlinjer

I linje med arbetet för Skånskt bostadsnätverk efterfrågades ett möte för att utbyta erfarenheter mellan de kommuner som under 2016 inleder arbetet med att ta fram bostadsriktlinjer och de kommuner som arbetar med eller nyligen

Publicerad: 2 februari, 2016Sidansvarig: Emil Markström

Läs mer