Arkiv: januari, 2016

Sammanträde och studiebesök på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg

Beredningen för samhällsbyggnads-, miljö-, kultur- och fritidsfrågor åkte tillsammans med Energikontorets styrgrupp till Trelleborgs kommun för sammanträde den 21 januari 2016 där bland annat Kommunförbundet Skånes ordförandeskap för Klimatsamverkan Skåne 2017 diskuterades. Inför sammanträdet gjordes

Publicerad: 27 januari, 2016Sidansvarig: Emil Markström

Läs mer

FoI – Kurser och konferenser våren 2016

Dialogmöte – nätverk kring ekosystemtjänster Kommunförbundet Skåne bygger en kunskapsnod med hjälp av bidrag från Region Skånes miljövårdsfond kring ekosystemtjänster utifrån ett brett kommunnätverk. Nätverket innefattar också skånska lärosäten och aktörer som Länsstyrelsen och Region

SkånePrat – Vad är normkritik?

Under 2016 initierar Kommunförbundet Skåne öppna föreläsningar – SkånePrat där Linda Leveau, värdegrundsutvecklare inleder den 3 februari med frågan ”Vad är normkritik?”. Se hela vårens program nedan. Läs mer och gör er anmälan på https://kfsk.se/skaneprat/ 

Publicerad: 20 januari, 2016Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

En effektivare planprocess

Vårens nätverksträff för Skånes planerare går av stapeln den 28 april mellan 13-16 i Lund där En effektivare planprocess bland annat kommer behandlas. Sveriges kommuner och landsting kommer medverka som ett led i deras arbete

Publicerad: 20 januari, 2016Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer