Arkiv: november, 2015

SKLs stöd i arbetet med att stärka barnets rättigheter

SKL bedriver arbetet genom intressebevakning, omvärldsbevakning, metodstöd och kunskapsutveckling. Dessutom bidrar SKL till erfarenhetsutbyte mellan dem som arbetar med frågan lokalt och regionalt. I senaste Nyhetsbrevet – Stärk barnets rättigheter – kan du exempelvis läsa om barn till

Publicerad: 24 november, 2015Sidansvarig: Ingela Sjöberg

Läs mer

Verktyg kopplat till PBL med anledning av flyktingsituationen

Många myndigheter tar nu fram verktyg för att underlätta arbetet för kommunerna i flyktingsituationen. Länsstyrelsen Skånes enhet för samhällsplanering har startat upp PBL- akuten dit kommuner kan vända sig med frågor rörande bygglagstiftningen. Arbetet är

Publicerad: 10 november, 2015Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer