Arkiv: augusti, 2015

ArkDes Talks – Reprogramming the city

Under 2014 och 2015 arbetade Kommunförbundet Skåne, Landskrona stad och Skåneidrotten tillsammans med ett 20- tal skånska kommuner om betydelsen av att planera våra samhällen förvaltningsövergripande. Arbetet har genomförts genom bland annat studieresor och en

Publicerad: 28 augusti, 2015Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Dialogmöte om bostads- och bostadsförsörjningsfrågan

Kommunförbundet Skåne bjuder in kommunpolitiker med ansvar för, eller som är intresserade av, bostad- och bostadsförsörjningsfrågan att i dialog diskutera kommunernas roll för ett ökat bostadsbyggande. Bostadssituationen beskrivs vara akut, nationellt men även regionalt. Trots

När kommunerna sätter forskningsagendan

Sex kommuner och tre lärosäten har gått samman i en ansökan inlämnad till Formas. Kommunerna har en nyckelroll i hållbart samhällsbyggande. Projektgruppen utgår från Kommunförbundet Skånes initiativ med certifiering av forskningskommuner. Formas har beviljat ansökan