Arkiv: juni, 2015

Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016

Folhälsoenkät Barn och Unga i Skåne, som genomfördes för första gången 2012, kommer att genomföras kring månadsskiftet januari/februari 2016. Undersökningen riktar sig till elever i grundskolans årskurser 6 och 9 samt gymnasiets årskurs 2 och

Publicerad: 25 juni, 2015Sidansvarig: Ingela Sjöberg

Läs mer

Nätverksträffar våren 2015

På den andra nätverksträffen som ägde rum i Ystad på Österports gymnasium, Augustenborgsskolan i Malmö, Bjärnums skola i Bjärnum och Sally Bauers skola i Helsingborg tittade nätverken på RFSU´s nya filmklipp  ”Vill du?” http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/RFSU-material/Sidbank/Metod-och-handledning/Vill-du/som tagits

Almedalen 28 juni 2015 – med barnrättsarbete i fokus!

Sverige förbereder sig för att barnkonventionen blir svensk lag. Samverkan genom ledning och styrning är avgörande för att stärka genomförandet av barnets rättigheter. Skåne är först ut i Sverige med barnrättsstrateger i samtliga 33 kommuner.

Publicerad: 18 juni, 2015Sidansvarig: Ingela Sjöberg

Läs mer