Arkiv: maj, 2015

Malmö först ut som certifierad forskningskommun!

När Advisory Board sammanträdde den 12 maj, 2015 var Erika Knobblock och Åsa Abrahamsson från gatukontoret i Malmö stad medverkande och föredrog sin ansökan för ledamöterna. Som certifieringsorgan beslutade Advisory Board att godkänna Malmö stads ansökan

Publicerad: 28 maj, 2015Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Inspelat material tillgängligt – Inspirationsträff idéburen sektor

Nu finns det inspelade materialet från den inspirationsträff om idéburen sektors roll i den kommunala utvecklingen tillgängligt för spridning. Dela gärna! Inspiration – Lars Bryntesson beskriver hans erfarenhet av frågan idéburen sektor och det han kallar för social

Publicerad: 26 maj, 2015Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Inspirationsträff om idéburen sektor

2010 tecknade Region Skåne och NÄTVERKET-Idéburen sektor Skåne landets första regionala överenskommelse för att utveckla samverkansformerna mellan idéburen och offentlig sektor. På två inspirationsträffar, den 5:e och 6:e maj, berättade flera representanter från både offentlig

Publicerad: 16 maj, 2015Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Ny Nyckelpersonutbildning!

Utbildningen leds av Linda Leveau, författare till flera böcker (”Vi – en metodbok om samlevnad”, ”Mellan raderna – en handbok i värderingsövningar”, ”Sexualitetskunskap” mfl.) och med lång erfarenhet av implementering i skolan. Med entusiasm och

Publicerad: 5 maj, 2015Sidansvarig: Linda Leveau

Läs mer