Arkiv: april, 2015

FoU-projekt kring havsforskning och havsplanering startar i maj

Eftersom dagens kunskap är begränsad vad gäller att bedöma och kvantifiera olika typer av åtgärder är FoU projektets mål är att utveckla beslutsunderlag för klimatanpassningsåtgärder längs Skånes kust genom att börja bygga upp en ny

Publicerad: 27 april, 2015Sidansvarig: Karen Lagercrantz

Läs mer

Bygga för livskvalitet – Samverkan med människan i centrum

Den 17 april avslutades dialogserien med namnet Bygga för livskvalitet, som har haft syfte att inspirera och samtala om vikten av förvaltningsöverskridande arbete i kommunerna i byggandet av våra hållbara samhällen. Under hela serien har

Publicerad: 27 april, 2015Sidansvarig: Annika Eklund

Läs mer

Välkommen till 2015 års Landskapsdag

FÅTAL PLATSER KVAR! Den skånska landskapsdagen 2015 hålls i Höganäs kommun. Här och i angränsande kommuner har det de senaste åren gjort stora insatser för att utveckla en ny vandringsled, Kullaleden som går längs kusten

Publicerad: 1 april, 2015Sidansvarig: Karen Lagercrantz

Läs mer