Arkiv: mars, 2015

Nyckelpersoner gör skillnad

Varje år genomför Malmö en enkät med årskurs 2 elever på alla kommunala gymnasium i staden.  Eleverna får svara på en mängd olika frågor kopplat till likabehandling. Några av frågorna behandlar i vilken utsträckning eleverna

Publicerad: 13 mars, 2015Sidansvarig: Linda Leveau

Läs mer

Nätverksträff för Skånes Planerare 22 april

Välkommen till den andra nätverksträffen för Skånes planerare. Anmälan är nu öppen fram till den 10 april. Denna dag konkretiserar vi tillsammans med Boverket och de ändringar i PBL som gäller från den 1:a januari,

Publicerad: 5 mars, 2015Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Hur normativ är verksamheten?

Våra verksamheter ska skapa möjligheter och tilltala både personer som följer normer och personer som bryter normer. Ett sätt att fästa blicken på vilka eventuella förändringar som behöver göras är att kartlägga – hur bekräftar

Publicerad: 5 mars, 2015Sidansvarig: Linda Leveau

Läs mer

Nätverksträff för ekosystemtjänster genomförd

Den 10 februari genomfördes nätverksträffen för ekosystemtjänster på Marint centrum i Simrishamn. Nedan hittar ni minnesanteckningar samt presentationer från dagen. Minnesanteckningar 10 februari Presentation av Cibele Queiroz Presentation av Janne Dahlen Presentation av Per Nyström Presentation