Avdelningen Samhällsutveckling ansvarar för frågor som handlar om platsen där vi lever, bor och verkar. Vi arbetar inom områdena ”Planera, bygga och bo”, ”Politik och påverkan”, ”EU-och internationella frågor”, ”Digitalisering”, ”Forskningssamverkan” och ”Individens fria tid”; varunder kultur-, fritids- och idrottsfrågor har sina givna platser såväl som frågor som berör den idéburna sektorn. Kommunförbundet Skånes stöd till medlemskommunerna kring miljöfrågor, vår aktiva del Miljösamverkan Skåne är en av stödformerna, utgår också från avdelningen.

Nyheter

Ny satsning på forskning- och utvecklingsmiljö på Marint centrum i Simrishamn

Igår togs ytterligare ett steg mot en ny forskningsmiljö på Marint centrum i Simrishamn när Region Skånes regionala utvecklingsnämnd beslutade stötta satsningen med 7 miljoner kronor under fem år. Stödet innebär att Marint centrum, Simrishamns kommun tillsammans med Lunds universitet nu kan

Här kan du läsa om årets första Sydlov-träff

Den 28 februari samlades bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer och administratörer för en konferens på Malmö Muséer anordnad av Kommunförbundet Skåne tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Malmö Muséer. Över 90 personer deltog under konferensen som bjöd på flera spännande föreläsningar från Johan Nyqvist från Energikontoret Skåne, stadsantikvarien Henrik Borg i Lund, Paul Hansson från Tyréns och Henrik Djerv från Länsstyrelsen Skåne.

Välkommen på konferens om byggemenskaper i Skåne!

Konferensen "Byggemenskaper i Skåne - nu är det dags att flytta fram positionerna!" riktar sig till offentliga och privata organisationer som vill öka sin kunskap inom området. Under dagen medverkar föreläsare från Danmark och Tyskland, ledande politiker och kommuntjänstemän i Skåne och experter inom ämnet. Konferensen anordnas av Föreningen för Byggemenskaper tillsammans med Kommunförbundet Skåne och andra medarrangörer.

Stöd för våtmarkssatsning och projekt för landskaps- och vattenvård

Igår den 6 februari 2018 deltog Kommunförbundet Skåne i en träff inom Hållbar Utveckling Skånes nätverk för Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård. Träffens deltagare fick först ta del av nyheter inom finansieringsmöjligheter för projekt inom landskaps- och vattenvård, sedan bestod dagen av olika föreläsningar om filterprojekt och fosfor- och kalkhantering.

Byggstart Sverige 2018 – Var finns pengarna för den svenska infrastrukturen?

Fredagen den 2 februari anordnade Region Skåne tillsammans med flera andra regioner och kommuner en konferens i Malmö om finansiering av svensk infrastruktur och höghastighetsjärnväg. Syftet var att ge en mer nyanserad bild av utbyggnaden av nya stambanor och de nyttor och kostnader som kan uppkomma i projektet. Dagen innehöll flera olika föreläsningar och samtal mellan företrädare för politik, näringsliv och forskning.

Nya insikter efter möte om strategier för forskning och utveckling

Onsdagen den 24 januari arrangerade Kommunförbundet Skåne en träff för representanter från Skånes kommuner med intresse för strategiskt arbete med forsknings- och utvecklingsfrågor (FoU). Många letar just nu efter vägar framåt för att ta fram en FoU-strategi, vilket diskuterades under mötet, även tillsammans med Henrik Kock från Linköpings Universitet och Ingrid Thylin från Skellefteå kommun.

Fler nyheter