Avdelningen Samhällsutveckling ansvarar för frågor som handlar om platsen där vi lever, bor och verkar. Vi arbetar inom områdena ”Planera, bygga och bo”, ”Politik och påverkan”, ”EU-och internationella frågor”, ”Digitalisering”, ”Forskningssamverkan” och ”Individens fria tid”; varunder kultur-, fritids- och idrottsfrågor har sina givna platser såväl som frågor som berör den idéburna sektorn. Kommunförbundet Skånes stöd till medlemskommunerna kring miljöfrågor, vår aktiva del Miljösamverkan Skåne är en av stödformerna, utgår också från avdelningen.

Nyheter

Kommande EU-kurser hösten 2017

Under hösten 2017 anordnar Kommunförbundet Skåne två kurser med fokus på ekonomi och utveckling av EU-projekt.

SKL:s På gång inom EU hösten 2017

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nu publicerat höstens På gång inom EU, där man kan läsa om de EU-frågor som är aktuella under hösten 2017. Stort fokus ligger på EU:s framtid efter Brexit, och vilka vägar

Kristina är vår nya samordnare för Brysselkontoret

I augusti kom Kristina Jauhiainen Larsson till Kommunförbundet Skåne för att bli den nya Brysselsamordnaren. Kristina kommer att vara 75% av sin tid på vårt Brysselkontor, och resterande 25% på vårt kontor i Lund.

Möt Nils, höstens praktikant på verksamheten för EU och internationella frågor!

Under hösten fram till mitten av januari kommer verksamheten för EU och internationella frågor på Kommunförbundet Skåne ha en ny praktikant. Som en del i utbildningen erbjuds studenter ofta möjligheten till praktik inom relevanta områden i sin utbildning. Nils Hermansson från Lunds universitet kommer under hösten ingå i verksamheten för EU och internationella frågor.

EU-handslag för ökad delaktighet – Europaforum Hässleholm 2017

I samband med Europaforum i Hässleholm deltog EU- och handelsminister Ann Linde i ett panelsamtal tillsammans med representanter från Kommunförbundet Skåne, Skåne Nordost, Region Skåne och Hässleholms kommun, där de diskuterade hur de tillsammans kan arbeta för att stärka kunskapen om och delaktigheten i EU-arbetet.

Idéskrift ”Är vi redo för en samhällsomvandling?”

Den 20 juni presenterades IQ Samhällsbyggnads idéskrift som har arbetats fram av IQ Samhällsbyggnads Omvärlds- och framtidsutskott. Det är en trend- och normspaning för att diskutera och inspirera och för att bättre förstå utmaningarna inom sektorn. Kommunförbundet Skåne finns med i omvärlds- och framtidsutskottet.

Fler nyheter