Avdelningen Samhällsutveckling ansvarar för frågor som handlar om platsen där vi lever, bor och verkar. Vi arbetar inom områdena ”Planera, bygga och bo”, ”Politik och påverkan”, ”EU-och internationella frågor”, ”Digitalisering”, ”Forskningssamverkan” och ”Individens fria tid”; varunder kultur-, fritids- och idrottsfrågor har sina givna platser såväl som frågor som berör den idéburna sektorn. Kommunförbundet Skånes stöd till medlemskommunerna kring miljöfrågor, vår aktiva del Miljösamverkan Skåne är en av stödformerna, utgår också från avdelningen.

Nyheter

Regional och lokal utveckling efter 2020

Konferens på temat regional och lokal utveckling efter 2020 i Bryssel med svenska lokala och regionala aktörer på plats för att ta del av EU-kommissionens förslag till den nya långtidsbudgeten.

Nyhetsbrev MuniComp och ekologisk kompensation

Detta nyhetsbrev sammanfattar det som hänt sedan uppstarten av forskningsprojektet MuniComp (Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv). Andra händelser angående ekologisk kompensation och ekosystemtjänster som skett under våren finns också upptagna.

Ekosystemtjänster och ekologisk kompensation i kommunal planering

Den 17 maj gavs i Länsstyrelsens lokaler i Kristianstad en nätverksträff innefattade föredrag och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion om ekosystemtjänster och ekologisk kompensation. Förmiddagen fokuserade på inspiration och exempel från pågående och genomförda projekt, vilka aktiviteter som har kompenseras och vilka de typiska utmaningarna är. Eftermiddagen arrangerades i samarbete med Länsstyrelsen Skåne, representerad av Johan Niss, som ledde en workshop för att diskutera innehållet i en ny guide gällande ekosystemtjänster i planprocessen som ska kunna användas av kommunala och länsstyrelsehandläggare framöver. Dagen före nätverksträffen så arrangerades ett webseminarium om lagstiftning kring ekologisk kompensation. För att ta del av detta webseminarium och för mer information se vår blogg, länk nedan.

Projektifiering möter lärande utvärdering

Hur ska vi bli bättre på att arbeta med projekt? Den 13 april arrangerade Kommunförbundet Skåne ett seminarium med fokus på projektifiering och lärande utvärdering. Mats Fred från Malmö universitet och Joakim Tranquist från Tranquists utvärderingar tryckte på vikten av ett aktivt ägarskap och förankring i den dagliga verksamheten.

Ny satsning på forskning- och utvecklingsmiljö på Marint centrum i Simrishamn

Igår togs ytterligare ett steg mot en ny forskningsmiljö på Marint centrum i Simrishamn när Region Skånes regionala utvecklingsnämnd beslutade stötta satsningen med 7 miljoner kronor under fem år. Stödet innebär att Marint centrum, Simrishamns kommun tillsammans med Lunds universitet nu kan

Här kan du läsa om årets första Sydlov-träff

Den 28 februari samlades bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer och administratörer för en konferens på Malmö Muséer anordnad av Kommunförbundet Skåne tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Malmö Muséer. Över 90 personer deltog under konferensen som bjöd på flera spännande föreläsningar från Johan Nyqvist från Energikontoret Skåne, stadsantikvarien Henrik Borg i Lund, Paul Hansson från Tyréns och Henrik Djerv från Länsstyrelsen Skåne.

Välkommen på konferens om byggemenskaper i Skåne!

Konferensen "Byggemenskaper i Skåne - nu är det dags att flytta fram positionerna!" riktar sig till offentliga och privata organisationer som vill öka sin kunskap inom området. Under dagen medverkar föreläsare från Danmark och Tyskland, ledande politiker och kommuntjänstemän i Skåne och experter inom ämnet. Konferensen anordnas av Föreningen för Byggemenskaper tillsammans med Kommunförbundet Skåne och andra medarrangörer.

Fler nyheter