Projeket LIFECoastAdapt om kusterosion – hur ser det ut under havsytan?

Första steget inom Kommunförbundet Skånes projektdel i det EU finansierade LIFE projektet, LIFECoast Adapt, har genomförts i sommar. Projektet testar nya metoder mot kustersionens negativa effekter längs Skånes kust.

Läs mer om projektet och se även en film under ytan utanför Helsingborg här.

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi

Skriv en kommentar