Så kan kommuner stödja sitt lokala näringsliv med anledning av covid-19

Till följd av coronavirusets inverkan på samhället upplever flera företag svårigheter. Därför har Kommunförbundet Skåne nu skapat en samlingsplats för goda exempel, erfarenheter och tips på hur kommuner kan stödja det lokala näringslivet.

Sidan kommer att uppdateras efter hand

Exempel på åtgärder kommuner har tagit:

 • Malmö stad inför kortare betalningstid till leverantörer och fryser hyror. Se Malmös exempel här
 • Leverantörer till kommunen får längre tid att betala fakturor och kommunen betalar snabbare är några exempel från Svedala. Se Svedalas exempel här.
 • Flera goda exempel som uppskov på fakturor men även att det är tillåtet att öppna uteserveringar redan nu. Förutom att solen förväntas skina kommande vecka är det dessutom bra ur smittspridningssynpunkt att sitta ute, skriver Båstads kommun på sin hemsida. Se Båstads exempel här.
 • Helsingborgs stad vidtar ett antal initiala åtgärder som ska dämpa effekten av Coronaviruset på det lokala näringslivet. Se Helsingborgs exempel här.
 • Ge företag uppskov med att betala sina fakturor som de fått från kommunen. Se Ängelholms exempel här.
 • Möjligheterna att korta betaltiden till kommunens leverantörer ses över för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet. Se Linköpings exempel här.
 • Kommunens näringslivschef får ett utökat uppdrag att stötta företagen kring de förslag som regeringen annonserat för att stärka företagen. Se Östra Göinges exempel här.
 • Om kunden begär anstånd, förlänger betalningstider på hyra i lokaler för företag där de kommunala bolagen är hyresvärd. Se Östra Göinges exempel här.
 • Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärende. Se Växjös exempel här.
 • Ett generöst förhållningssätt vid inställda konferenser, föredrag, resor med mera. Exempelvis genom att dela kostnader med företagen som påverkas. Se Ängelholms exempel här.
 • Bokar och betalar 30 procent av kostnaden i förväg för höstens arrangemang. Se Trelleborgs exempel här
 • Inte ta ut en avgift för uteserveringar eller torghandel under 2020. Se Staffanstorps exempel här.
 • Lokala restauranger ges möjlighet att under en tid leverera måltider till förskolor/skolor. Se Höganäs exempel här
 • Eventuella obetalda fordringar kommer inte att lämnas in till inkasso. Se Vellinges exempel här

Sveriges kommuner och Regioner

SKR har tagit fram en sida med frågor och svar gällande de åtgärder som Svenskt Näringsliv och Visita föreslår att kommuner och regioner vidtar för att mildra coronavirusets konsekvenser för företagare. FAQ-sidan hittar du här

SKR här även en Facebooksida som heter SKR-näringsliv. Där kommuner uppmanas att dela med sig av exempel på deras åtgärder för näringslivet.

Region Skåne

Region Skåne erbjuder stöd för små- och medelstora företag i kris. Region Skåne har startat företagsakturen där företag kan få stöd i att hitta rätt hjälp. Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess.

De nås på: 040-675 34 80 . Öppettider vardagar kl 9-12 och 13-16

Region Skåne har även gjort en kunskapsbank med tips, exempel och länkar om var du hittar rätt stöd för ditt företag. Sidan hittar du här

Svenskt näringslivs punkter på hur kommuner kan agera

Åtgärder för att stärka företagens likviditet:

 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn etc samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka
 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler
 • Korta ner betalningstider till leverantörer
 • Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen:

 • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska
 • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
 • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Vill företaget pausa eller avbryt
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

Källa: Svenskt näringsliv – ”Så kan kommuner hjälpa företagen”. Läs hela artikeln här.

Här kan du läsa Svenskt näringlivs sammanfattning om vad skånska kommuner gör för näringslivet.

Tourism in Skåne AB

Tourism in skåne har en facebooksida där de delar tips och exempel på hur företag kan få hjälp och hjälpa varandra. Den hittar du här.

De har även ett chefsnätverk där frågor kan ventileras. Nätverket hittar du här

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Johannes Nilsson