Välkommen till Kommunförbundet Skåne

De 33 skånska kommunernas medlemsorganisation

Kommunförbundet Skånes politiska verksamhet leds av styrelsen som beslutar om den övergripande inriktningen på förbundets arbete, budget och större projekt. Verksamheten innefattar även fyra beredningar samt en styrgrupp för energifrågor.

 


Till dig som är politiker i förbundets verksamhet

Personuppgifter förtroendevalda

Personuppgifter behövs till Kommunförbundet Skånes ekonomienhet för utbetalning av arvoden, ersättning av biljetter osv.

Klicka här för att registrera dina personuppgifter.

Åtkomst handlingar

Styrelse

Kallelse och handlingar till styrelsens sammanträden publiceras en vecka innan sammanträdet på Kommunförbundet Skånes intranät. För att nå ärendena loggar du in med dina inloggningsuppgifter via denna länk. Kansliet tillsänder ledamöter information när kallelse och handlingar är publicerade.

Lathund intranät

Beredningar och styrgrupp

Kallelse till beredningarna och styrgruppen för energifrågor tillsänds ledamöter via email av ansvarig tjänsteperson.

Om ersättning och arvoden

Instruktion till beredningarna

Instruktion 

Instruktion antagen av Kommunförbundet Skånes styrelse 2016-12-09

Senast uppdaterad: