Personuppgifter förtroendevalda

Personuppgifter behövs till Kommunförbundet Skånes ekonomienhet för utbetalning av arvoden, ersättning av biljetter osv.

  • Behövs för utbetalning av arvoden m.m.
  • Behövs för utbetalning av arvoden m.m.
  • Behövs för utbetalning av arvoden m.m.

Senast uppdaterad: