Finansiering

Kommunförbundet Skånes verksamhet finansieras huvudsakligen genom:

Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna utgörs av 0,4 promille av medlemskommunernas sammanlagda intäkter i form av skatteintäkter och generella statsbidrag. Medlemsavgifterna utgör cirka 21% av den totala finansieringen.

Avgifter för kurser och konferenser:

Kurs och konferensverksamheten är till för Kommunförbundet Skånes medlemmar med syfte att erbjuda kurser och kompetensutveckling till konkurrenskraftiga priser. Kurs- och konferensavgifterna utgör cirka 9% av den totala finansieringen.

Projekt och samverkansuppdrag:

Större delen av Kommunförbundet Skånes finansiering utgörs av intäkter för projekt eller samverkansuppdrag. Det kan till exempel vara statliga medel, finansiering från EU eller ersättningar från kommunerna enligt samverkansavtal. Projekt och samverkansuppdrag utgör cirka 56% av den totala finansieringen.

Senast uppdaterad: