Politisk styrning

Organisation

Kommunförbundet Skåne är en politiskt styrd medlemsorganisation för alla Skånes kommuner.

Förbundsmötet är Kommunförbundet Skånes högsta beslutande organ. Det hålls vart fjärde år och består av 211 ledamöter och lika många ersättare, valda av Skånes 33 kommuner. Förbundsmötet utser Kommunförbundet Skånes styrelse. Styrelsen beslutar om den övergripande inriktningen på förbundets arbete, budget och större projekt.

I den politiska verksamheten ingår även fyra beredningar och en styrgrupp som är knutna till styrelsen. Beredningarna ansvarar för sina verksamhetsområden.

Senast uppdaterad: