Politisk styrning

Organisation

Kommunförbundet Skåne är en politiskt styrd medlemsorganisation för alla Skånes kommuner.

Förbundsmötet är Kommunförbundet Skånes högsta beslutande organ. Det hålls vart fjärde år och består av 211 ledamöter och lika många ersättare, valda av Skånes 33 kommuner. Förbundsmötet utser Kommunförbundet Skånes styrelse. Styrelsen beslutar om den övergripande inriktningen på förbundets arbete, budget och större projekt.

I den politiska verksamheten ingår även fyra beredningar och en styrgrupp som är knutna till styrelsen. Beredningarna ansvarar för sina verksamhetsområden.

Kommunförbundet Skåne äger delvis två bolag som främjar medlemmarnas intressen:

Kommunförbundet Skåne finns även representerat i bland annat KEFU (Rådet för Kommunalekonomisk Forskning och Utbildning), Sydsam, partnerskap för strukturfonder Skåne-Blekinge, styrkommittén för interregprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerack, nationella subkommittén för interreg IV Nordsjön samt den regionala samverkansgruppen för integrationsfrågor. Kommunförbundet Skåne är sedan 1 januari 2019 en del av Euroregion Baltic (ERB). ERB är ett gränsöverskridande samarbete i Östersjöregionen med fokus på strategiskt och politiskt samarbete.

Senast uppdaterad: