Styrelsen

Ledamöter

Ordinarie ledamöter  Ersättare
Patric Åberg (M), Östra Göinge, ordförande Anders Ståhl (M), Höganäs
Leif Sandberg (C), Tomelilla, 1:e vice ordförande Carina Wutzler (M), Vellinge
Johan Andersson (S), Eslöv, 2:e vice ordförande Mats Sander (M), Helsingborg
Linda Allanson Wester (M), Svedala Jeanette Ovesson (M), Simrishamn
Torbjörn Tegnhammar (M), Malmö Liss Böcker (C), Ängelholm
Lars Lundberg (KD), Sjöbo Roko Kursar (L), Malmö
Maria Winberg Nordström (L), Helsingborg Anders Tell (S), Kristianstad
Cecilia Magnusson- Svärd (S), Ystad Lena Wallentheim (S), Hässleholm
Anders Rubin (S), Malmö Lars Nyander (S), Ängelholm
Maria Ward (S), Helsingborg Fanny Johansson (S), Lund
Sara Gigja (V), Ängelholm Vlado Somljacan (MP), Burlöv
Teddy Nilsson (SD), Svalöv Eric Berntsson (SD), Bromölla
Cecilia Bladh In Zito (SD), Hörby Hanna Nilsson (SD), Hässleholm

 

Kommande sammanträden 2020

  • Tisdagen den 25 augusti, klockan 9:00
  • Fredagen den  11 december,  klockan 09:00

Tidigare sammanträden

 

10 maj 2019

Protokoll

190510 Protokoll Styrelsen

Dagordning

Ärende 02 Firmateckning och fullmakter

Ärende 03 Val av ledamöter till styrelsens arbetsutskott

Ärende 04 Val av ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande i Beredningen för kommunalekonomiska frågor

Ärende 05 Val av ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande i Beredningen för lärande, arbetsliv och integration

Ärende 06 Val av ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande i Beredningen för samhällsutveckling

Ärende 07 Val av ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande i Beredningen för hälsa och social välfärd

Ärende 08 Val av ledamöter, varav en ordförande i styrgruppen för Energikontoret Skåne

Ärende 09 Val av ledamöter till Centralt samverkansorgan

Ärende 10 Val av ledamöter till styrgruppen för Klimatsamverkan Skåne

Ärende 11 Val av ledamöter till Färdplan Biogas

Ärende 12 Val av ledamöter till Styrelsen för VoB Syd AB

Ärende 13 Val av ombud till Bolagsstämma för VoB Syd AB

Ärende 14 Val av revisorer för Vob Syd AB

Ärende 15 Val av ledamöter till styrelsen för Business Region Skåne AB

Ärende 16 Val av ombud till Bolagsstämma för Business Region Skåne AB

Ärende 17 Val av ledamöter till Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne, FIRS

Ärende 18 Val av ledamöter till nationell subkommitén för Interreg V, Nordsjön

Ärende 19 Val av ledamöter till Strukturfondspartnerskap i Skåne-Blekinge

Ärende 20 Val av ledamöter till Styrkommittén för delprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerak

Ärende 21 Val av ledamöter till styrgruppen för skånskt bredbandsforum

Ärende 22 Informationsärende Revisionsrapport 2018

Ärende 23 Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting – Remissvar till Finansdepartementet

2017

8 december 2017

Protokoll

22 september 2017

Protokoll

25 maj 2017

Protokoll

7 april 2017

Protokoll

10 februari 2017

Protokoll

 

Senast uppdaterad: