Valberedningen

Ledamöter

Ordinarie ledamöter  Ersättare
Carina Zachau (M), Örkelljunga, sammankallande Pontus Lindberg (M), Kristianstad
Birgitta Södertun (KD), Helsingborg Anders Lundström (KD), Helsingborg
Ulrika Axelsson (C), Sjöbo Liss Böcker (C), Ängelholm
Monica Hildingsson (L), Malmö Vakans (L)
Carina Nilsson (S), Malmö Rune Persson (S), Klippan
Sven-Erik Sjöstrand (V), Perstorp Nita Lorimer (V), Lund
Jenny Thomé (Mp), Malmö Fredrik Hanell (MP), Höör
Lars Nyström (SD), Skurup Mikael Rosenberg (SD), Helsingborg

Kommande sammanträden

Inga inplanerade sammanträden

Senast uppdaterad: