Revisorer

Ledamöter

Förtroendevalda revisorer
Elisabeth Karlsson (S), Ystad, ordförande
Per Lilja (M), Malmö
Lisbeth Göransson (C), Kristianstad

Kommande sammanträden

18 oktober 2019 kl 13:30- 15:30

20 mars 2020 kl 10:00- 12:00

Senast uppdaterad: