Politiska organ

Kommunförbundet Skånes politiska organisation

Under respektive politisk grupp nedan hittar du information om valda ledamöter, sammanträdestider och protokoll.

Styrelsen

Beredningen för kommunalekonomiska frågor

Beredningen för samhällsutveckling

Beredningen för lärande, arbetsliv och integration

Beredningen för hälsa och social välfärd

Centralt samverkansorgan

Styrgruppen för Energikontoret

Valberedningen

Revisorer

Senast uppdaterad: