Politiska grupper

Kommunförbundet Skånes politiska organisation

Under respektive politisk grupp nedan hittar du information om valda ledamöter, sammanträdestider och protokoll.

Styrelsen

Arbetsutskottet

 

Beredningen för kommunalekonomiska frågor

Beredningen för samhällsutveckling

Beredningen för hälsa och social välfärd

Beredningen för lärande, arbetsliv och integration

Styrgruppen för Energikontoret

Senast uppdaterad: