Kalendarie 2019

Förbundsmöte
10 maj kl. 09:00, Lund

Arbetsutskottet sammanträder
29 januari kl. 09:00
18–19 mars, Bryssel
21 maj kl. 09:00 (inställt)
3 september kl. 09:00
12 november kl. 09:00

Styrelsen sammanträder
15 februari kl. 09:00
5 april kl. 09:00
10 maj (i anslutning till förbundsmötet)
14 juni kl. 13:00
20 september kl. 09:00
6 december kl. 09:00

Styrelsekonferensen
13 – 14 juni (pågår fram till lunch 14 juni)

Kommunledningskonferenser
1 mars, förmiddag
11 oktober, förmiddag

Kommunledningsresan
25-28 juni, Litauen

KSO-forum
1 mars, eftermiddag
17 maj, eftermiddag
11 oktober, eftermiddag
6 december, eftermiddag

Dialogmöte med de skånska riksdagsledamöterna
17 maj, förmiddag

Välfärdskonferensen
7–8 februari

Senast uppdaterad: