Kalendarie 2019

Förbundsmöte

10 maj kl. 09:00, Lund

 

Styrelsen sammanträder

15 februari kl. 09:00

5 april kl. 09:00

10 maj (i anslutning till förbundsmötet)

14 juni kl. 13:00

20 september kl. 09:00

1 november kl 09.00

6 december kl. 09:00

 

Styrelsekonferensen

13 – 14 juni (pågår fram till lunch 14 juni)

 

Kommunledningskonferenser

1 mars, förmiddag

Under hösten 2019 planeras inga kommunledningskonferenser enligt tidigare upplägg. Mer information om konferenser riktade till kommunledningarna kommer under hösten.

 

Kommunledningsresan

25-28 juni, Litauen

 

KSO-forum

1 mars, eftermiddag

17 maj, eftermiddag

11 oktober, eftermiddag

6 december, eftermiddag

 

Dialogmöte med de skånska riksdagsledamöterna

17 maj, förmiddag

 

Välfärdskonferensen

7–8 februari

Senast uppdaterad: