Kalendarie

Styrelsen sammanträder

Fredag 3 april 2020 kl 09:30

Fredag 29 maj 2020 kl 09:30

Fredag 25 september 2020 kl 13:30 (styrelseinternat 24-25 september)

Fredag 11 december 2020 kl 09:30

 

Utökade ägardialoger

Målgrupp: Kommunstyrelsepresidier

6 mars 2020, förmiddag

15 maj 2020, förmiddag

2 oktober 2020, förmiddag

4 december 2020, förmiddag

 

Ägardialog (tidigare KSO-forum)

Målgrupp: Kommunstyrelseordföranden, ersättare ingår inte i målgruppen

6 mars 2020, förmiddag

15 maj 2020, eftermiddag

2 oktober 2020, eftermiddag

4 december 2020, eftermiddag

 

Dialogmöte med de skånska riksdagsledamöterna

20 januari 2020, förmiddag

 

Välfärdskonferensen

6-7 februari 2020

 

Kommunledningsresan 2020

I dagsläget finns inga planer på att under 2020 arrangera någon kommunledningsresa.

Senast uppdaterad: