Förbundsmöte 2020

Medlemskommunerna sammanträder genom 211 ombud vid förbundsmöte året efter det då allmänna val av kommunfullmäktige i medlemskommunerna har ägt rum.

Extra förbundsmöte den 2 oktober 2020

Den 2 oktober 2020 kommer ett  förbundsmöte att hållas utifrån behov av att göra förändringar i nuvarande stadgar. Förbundsmötet kommer att genomföras digitalt.

Ombud och ersättare

På förbundsmötet sammanträder de 211 ombud som är valda av medlemskommunerna. Om ordinarie ombud inte kan delta ersätts hen av ersättare.

Ersättare tjänstgör bara om ordinarie ombud inte kan delta.

 

Senast uppdaterad: