Förbundsmöte 2019

Plats

Förbundsmötet kommer att hållas fredagen den 10 maj kl. 09:00 på Grand Hotell, Bantorget 1 i Lund.

Vid förhinder

Ombud som har förhinder att närvara vid förbundsmötet ombeds att meddela ersättaren samt underrätta kansliet. Kontakta kansliet för information om ombud och ersättare.

Föredragningslista

Föredragningslista kommer att tillställas ombud och kommunerna senast två veckor före förbundsmötet.

Senast uppdaterad: