Valberedningens arbete avslutat inför förbundsmötet 2019

Den 8 april sammanträdde valberedningen för andra gången under våren och nominerade förslag på styrelseledamöter för mandatperioden 2019- 2023. Förslaget beslutas av förbundsmötet  på stämman den 10 maj 2019.

Nomineringarna kommer att gå ut med kallelsen som tillsänds ombuden två veckor före stämman hålls. Läs mer om förbundsmötet här.

Valberedningen mandatperioden 2015-2019
 Ordinarie  Ersättare
 Anders Rubin (s) Malmö Sammankallande Catherine Persson (s) Trelleborg
Jenny Thomé (mp) Malmö  Petter Forkstam (mp) Höganäs
 Nita Lorimer (v) Lund  Raili Pikkusaari (v) Staffanstorp
 Lars- Ingvar Ljungman (m) Vellinge  Henrik Wöhlecke (m) Eslöv
 Kjell- Åke Persson (c) Hörby Ingemar Jeppson (c) Eslöv
Marie Wahlgren (l) Burlöv Carl- Axel Johansson (kd) Ystad
Niclas Nilsson (sd) Kristianstad Patrik Jönsson (sd) Malmö

Publicerad:

Skriv en kommentar