Förbundsmötets protokoll är justerat

Medlemskommunerna sammanträder genom 211 ombud vid förbundsmöte året efter det då allmänna val av kommunfullmäktige i medlemskommunerna har ägt rum.

Förmiddagen den 10 maj 2019 beslutade Kommunförbundet Skånes förbundsmöte om ny styrelse samt ny ordförande för mandatperioden 2019–2023 i Lund.

Förbundsmötets protokoll är justerat och går att se här.

Publicerad:

Skriv en kommentar