Normkritiskt utvecklingsarbete

Hur kan en konkretisera visionerna och praktiskt arbeta med att få syn på de normer som kan begränsa och skapa svårigheter i tillgänglighet, känslan av angelägenhet och tillhörighet? 

Att arbeta med normkritik i sitt verksamhetsutvecklande arbete är ett skarpt förbättringsverktyg. Alla kommunala verksamheter har såväl nationella, regionala och lokala styrdokument som ställer höga krav gällande det inkluderande och antidiskriminerande förhållningssättet.

Ett normkritiskt arbetssätt blir först verkningsfullt när ett intersektionellt perspektiv genomsyrar verksamheten. Ett sätt att få syn på vilka normer som präglar den egna verksamheten kan vara en genom en enkel kartläggning av exempelvis sin egen organisations verksamhetsplan, hemsida, informationsmaterial, twitterinlägg, instagramkonto eller något annat forum där verksamheten beskrivs i ord och bild.

Testa gärna utifrån den här förenklade matrisen: Kartläggningsmatris

glasöga

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Linda Leveau