Stadgar

Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av länets primärkommuner med uppgift att inom länet stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen, tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan mellan kommunerna samt bistå dem i deras verksamhet.

Våra stadgar kan du ladda hem här:

Stadgar Kommunförbundet Skåne, 110513

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Alexander Brydon