Skånskt Ledningsforum (SLF)

Skånskt ledningsforum består av ledningarna för Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne samt Kommunförbundet Skåne och är en arena där frågor av betydelse för Skånes utveckling kommer att lyftas.

Skånskt ledningsforum träffas tre-fyra gånger per år och lyfter olika frågor av strategisk betydelse för Skånes utveckling. Det är ett initiativ för att stärka samarbetet i regionen och även skapa förutsättningar för ett samlat skånskt agerande.

Mötestider 2016

  • 25 januari 09.00-12.00
  • 30 maj 09.00-12.00
  • 19 oktober 09.00-13.00

 

Tidigare möten

  • I december 2013 hade SLF det första mötet, då med temat markanvändning.
  • Den 21 mars behandlade SLF integrationsfrågor.
  • Den 21 maj handlade det om kompetensutveckling.
  • Den 24 oktober ägnas mötet åt uppföljning av tidigare möten och åt samtal om EU:s nya programperiod.

Konkret resultat från mötet i december blev att försöka bilda ett bostadsförsörjningsnätverk enligt modell från Stockholmsområdet. I detta nätverk ska både myndigheter och branschintressenter samlas för att diskutera de stora frågorna kring byggandet i Skåne. Konkret resultat av marsmötet blev att se över RÖK:en ”Regional överenskommelse för Skåne län om samverkan kring utveckling av etablering för asylsökande, flyktingar och andra invandrare” så att denna etablerade samverkanskonstellation blir en tydligare aktör i det praktiska arbetet med frågorna.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Gustafsson