Skånskt Ledningsforum (SLF)

Skånskt ledningsforum består av ledningarna för Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne samt Kommunförbundet Skåne och är en arena där frågor av betydelse för Skånes utveckling kommer att lyftas.

Skånskt ledningsforum träffas tre-fyra gånger per år och lyfter olika frågor av strategisk betydelse för Skånes utveckling. Det är ett initiativ för att stärka samarbetet i regionen och även skapa förutsättningar för ett samlat skånskt agerande.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi