KSO-forum

Vid fyra tillfällen per år bjuder Kommunförbundet Skånes ordförande, Kent Mårtensson, tillika kommunstyrelsens ordförande i Ystad in sina 32 KSO-kolleger för samtal om aktuella frågor.

Under 2017 äger KSO-forumen rum enligt:

  • 10 mars på eftermiddagen och temat är ”Digitalisering”
  • 9 juni på förmiddagen och temat är ”Säkerhet och beredskap”, bland annat utifrån radikaliseringsproblematik och hot mot förtroendevalda men också kring Skånes beredskap för att möta externa hot.
  • 13 oktober på eftermiddagen, temat är ej satt
  • 8 december på eftermiddagen, temat är ej satt

Frågor kan ställas till Peter Nilsson p.nilsson@kfsk.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Peter Nilsson