Beredningar

Inom Kommunförbundet Skåne finns det fyra beredningar och en styrgrupp som bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt att största möjliga delaktighet uppnås bland medlemskommunerna.

Våra beredningar

Kommunalekonomiska frågor

Ansvarar för frågor inom kommunal ekonomi och upphandling och arbetar främst med vår avdelning Ekonomi och upphandling

Läs mer

Lärande, arbetsliv och integration

Ansvarar för frågor inom arbetsliv, näringsliv och integration.

Läs mer

Samhällsutveckling

Ansvarar för frågor inom det breda samhällsbyggnadsområdet inklusive miljö, kultur, fritid och digitalisering.

Läs mer

Hälsa och social välfärd

Ansvarar för frågor inom socilatjänst, vård och omsorg och arbetar med avdelningen Hälsa och social välfärd.

Läs mer

Styrgrupp för Energikontoret Skåne

Styrgruppen består av både politiker och representanter för näringsliv och högskola och arbetar med Energikontoret Skåne.

Läs mer

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi