Politik

Kommunförbundet Skåne är en politiskt styrd medlemsorganisation, där medlemmarna är de 33 skånska kommunerna.

På förbundsmötet, som består av ca 200 ledamöter som är valda av Skånes 33 kommuner, väljs vår styrelse som består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Styrelsen sammanträder cirka sex gånger per år och beslutar om den övergripande inriktningen, budget och större projekt.

I den politiska verksamheten ingår även ett arbetsutskott, fyra beredningar och en styrgrupp, som är knutna till styrelsen. Arbetsutskottet förbereder ärenden till styrelsen och är även beredning för internationella och EU-relaterade frågor. Beredningarna ansvarar för sina verksamhetsområden. De sammanträder cirka fyra gånger per år.

Läs mer om våra politiska organ nedan.

Kommunförbundet Skåne äger helt eller delvis ett antal bolag som främjar kommunernas intressen:

Kommunförbundet Skåne finns även representerat i bland annat KEFU (Rådet för Kommunalekonomisk Forskning och Utbildning), Sydsam, partnerskap för strukturfonder Skåne-Blekinge, styrkommittén för interregprogrammet Öresund-Kattegatt-Skagerack, nationella subkommittén för interreg IV Nordsjön, den regionala samverkansgruppen för integrationsfrågor samt Region Skånes klimatberedning.

Arbetsutskottet

Kommunförbundet Skånes arbetsutskott består av fem ledamöter och fem ersättare från Skånes kommuner.

Läs mer

Beredningarna

Kommunförbundet Skåne har fyra beredningar och en styrgrupp för Energikontoret Skåne. Här kan du läsa mer om deras uppdrag.

Läs mer

Förbundsmötet

Förbundsmötet består av 200 ledamöter som är valda av Skånes 33 kommuner och hålls vartannat år. Förbundsmötet utser Kommunförbundet Skånes styrelse, som har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Läs mer

Styrelsen

Kommunförbundet Skånes styrelse består av 13 ledamöter och 13 ersättare från Skånes kommuner.

Läs mer

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi