Kommunikativ projektledare till Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne har ett samhällsuppdrag att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem, med energieffektivisering och förnybar energi som fokusområden. De främsta målgrupperna är Skånes kommuner och företag. Vi är en icke-kommersiell aktör som till stor del finansieras av de projekt vi bedriver. Vi är idag 14 medarbetare på avdelningen.

Publicerad: 6 mars, 2020Sidansvarig: Jari Ylitolva Henriksson

Läs mer