Vi söker en vikarie till en av våra upphandlare

Kommunförbundet Skåne driver en mängd upphandlingar, såväl för våra medlemskommuner som internt inom förbundet. Värdet på genomförda upphandlingar uppgår till i storleksordningen 2 miljarder kronor per år. Upphandlingsarbetet sker i nära samverkan med övriga delar av organisationen och medverkande kommuner.

Vi söker nu en vikarie för en av våra upphandlare som ska gå på föräldraledighet till sommaren och ca ett år framåt.

Publicerad: 11 februari, 2019Sidansvarig: Jari Ylitolva Henriksson

Läs mer