Personalen på Kommunförbundet Skåne

Här hittar du alla anställda på Kommunförbundet Skåne.

Tips! Du kan sortera per avdelning för att snabbare hitta rätt person!

Linda Almgren
Ottie Andersson
Madeleine Andersson
Jesper Bergnordh
Marja Boström
Victor Bärring
Dorthy Carlsson
Niclas Clausenborg
Sonia Denkiewicz
Blagoje Dimovski
Anna Evander
Ulf Fredriksson
Anna-Lena Fällman
Malin Gunnarsson
Johanna Haward
Henrik Hedqvist
Nils Hermansson
Rahim Hotek
Solveig Jansson
Kristina Jauhiainen Larsson
Ulf Jobacker
Evelina Johansson
Henrik Jönsson
Håkan Jönsson
Olof Jönsson
Saera Khan
Marcus Larsson
Carina Lindkvist
Anna Mattsson
Sofia Mårtensson
Jeanette Nilsson
Anneli Nilsson
Jan Nilsson
Peter Nilsson
Isabella Nilsson
Johannes Nilsson
Hanna Nordehammar
Johan Norén
Magnus Nurmi
Henrik Nyström
Ola Odebäck
Annica Owesson
Bo Persson
Per Persson
Jill Persson
Nils Pihlsgård
Mats Renard
Susanne Rosenström
Björn Sjölin
Lina Sjöö
Helena Soomus
Maria Strömberg
Emelie Sundén
Anna-Maria Troedsson
Sabine Täuber
Elin Ulander
Sandra Vighagen
Thomas Wester
Per-Johan Wik
Gustaf Wiklund
Jari Ylitolva Henriksson
Elena Zukauskaite
Henk te Kiefte
Rosa Özgen Sundin

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi