Personalen på Kommunförbundet Skåne

Här hittar du alla anställda på Kommunförbundet Skåne.

Tips! Du kan sortera per avdelning för att snabbare hitta rätt person!

Peter Ahlqvist
Linda Almgren
Ottie Andersson
Yuriy Babarikov
Jesper Bergnordh
Paula Björk
Marja Boström
Alexander Brydon
Michael Byrskog
Dorthy Carlsson
Hanna Carlsson
Niclas Clausenborg
Bengt Drakenberg
Jakob Economou
Sofia Edward
Anna Evander
Nicolina Fransson
Titti Gohed
Desirée Grahn
Malin Gunnarsson
Oskar Gustafsson
Magnus Gustafsson
Johanna Haward
Henrik Hedqvist
Jenny Hellstrand
Nils Hermansson
Monica Holmqvist
Rahim Hotek
Mirlinda Iberdemaj
Kristina Jauhiainen Larsson
Therese Jephson
Ulf Jobacker
Jan-Åke Johansson
Håkan Jönsson
Henrik Jönsson
Gunilla Kajrup-Aspeborg
Saera Khan
Marcus Larsson
Carina Lengbrant Malmberg
Linda Leveau
Carina Lindkvist
Niklas Lindmarker
Kicki Lööf
Anna Mattson
Sofia Mårtensson
Peter Nilson
Isabella Nilsson
Johannes Nilsson
Jan Nilsson
Anna Nilsson
Jeanette Nilsson
Hanna Nordehammar
Johan Nyqvist
Alexander Olofsson
Åsa Olsson
Per Persson
Bo Persson
Klara Persson
Jill Persson
Nils Pihlsgård
Mats Renard
Alma Sandberg
Ingela Sjöberg
Kristin Sjöholm
Björn Sjölin
Lina Sjöö
Helena Soomus
Jenny Strand
Christoffer Strid
Emelie Sundén
Anna Tibbelin
Anna-Maria Troedsson
Sabine Täuber
Elin Ulander
Thomas Wester
Per-Johan Wik
Cerina Wittbom
Jari Ylitolva Henriksson
Henk te Kiefte
Anna Clara Örtendahl

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Gustafsson