Personalen på Kommunförbundet Skåne

Här hittar du alla anställda på Kommunförbundet Skåne.

Tips! Du kan sortera per avdelning för att snabbare hitta rätt person!

Peter Ahlqvist
Linda Almgren
Ottie Andersson
Niclas B Clausenborg
Yuriy Babarikov
Jesper Bergnordh
Paula Björk
Alexander Brydon
Dorthy Carlsson
Bengt Drakenberg
Jakob Economou
Sofia Edward
Anders Ekberg
Anna Evander
Nicolina Fransson
Titti Gohed
Desirée Grahn
Malin Gunnarsson
Magnus Gustafsson
Johanna Haward
Tobias Hedkvist
Henrik Hedqvist
Jeanette Heilmann
Jenny Hellstrand
Nils Hermansson
Monica Holmqvist
Rahim Hotek
Mirlinda Iberdemaj
Kristina Jauhiainen Larsson
Therese Jephson
Ulf Jobacker
Jan-Åke Johansson
Henrik Jönsson
Håkan Jönsson
Gunilla Kajrup-Aspeborg
Saera Khan
Marlene Klit Welin
Marcus Larsson
Carina Lengbrant Malmberg
Linda Leveau
Naima Linderson
Carina Lindkvist
Kicki Lööf
Anna Mattson
Matilda Nessvi
Johannes Nilsson
Peter Nilsson
Anna Nilsson
Jan Nilsson
Hanna Nordehammar
Johan Nyqvist
Alexander Olofsson
Åsa Olsson
Per Persson
Bo Persson
Jill Persson
Nils Pihlsgård
Mats Renard
Jari Rubenson
Alma Sandberg
Margareta Serder
Ingela Sjöberg
Kristin Sjöholm
Björn Sjölin
Lina Sjöö
Daniel Smedberg
Helena Soomus
Jenny Strand
Johan Ståhl
Emelie Sundén
Dhara Söderström
Cecilia Thapper
Anna Tibbelin
Anna-Maria Troedsson
Elin Ulander
Thomas Wester
Per-Johan Wik
Cecilia Winge
Ann Wulf
christoffer strid
Henk te Kiefte
Anna Clara Ortendahl

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Gustafsson