Personalen på Kommunförbundet Skåne

Här hittar du alla anställda på Kommunförbundet Skåne.

Tips! Du kan sortera per avdelning för att snabbare hitta rätt person!

Peter Ahlqvist
Nour Alhamidi
Linda Almgren
Ottie Andersson
Olle Andersson
Yuriy Babarikov
Hanna Bach
Jesper Bergnordh
Marja Boström
Alexander Brydon
Michael Byrskog
Hanna Carlsson
Dorthy Carlsson
Niclas Clausenborg
Blagoje Dimovski
Jakob Economou
Sofia Edward
Anna Evander
Nicolina Fransson
Desirée Grahn
Malin Gunnarsson
Oskar Gustafsson
Johanna Haward
Henrik Hedqvist
Nils Hermansson
Tina Hill
Clara Holmberg
Monica Holmqvist
Rahim Hotek
Kristina Jauhiainen Larsson
Therese Jephson
Ulf Jobacker
Evelina Johansson
Jan-Åke Johansson
Henrik Jönsson
Håkan Jönsson
Gunilla Kajrup-Aspeborg
Saera Khan
Marcus Larsson
Carina Lengbrant Malmberg
Linda Leveau
Carina Lindkvist
Anna Mattsson
Sofia Mårtensson
Peter Nilsson
Jeanette Nilsson
Isabella Nilsson
Johannes Nilsson
Jan Nilsson
Hanna Nordehammar
Magnus Nurmi
Johan Nyqvist
Annica Owesson
Jill Persson
Per Persson
Nils Pihlsgård
Mats Renard
Ingela Sjöberg
Kristin Sjöholm
Björn Sjölin
Lina Sjöö
Veronika Smisovska
Helena Soomus
Jenny Strand
Christoffer Strid
Maria Strömberg
Emelie Sundén
Anna Tibbelin
Anna-Maria Troedsson
Sabine Täuber
Elin Ulander
Sandra Vighagen
Adam Wadsten
Thomas Wester
Per-Johan Wik
Gustaf Wiklund
Jari Ylitolva Henriksson
Katajon Yousefi
Elena Zukauskaite
Henk te Kiefte

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi