Personalen på Kommunförbundet Skåne

Här hittar du alla anställda på Kommunförbundet Skåne.

Tips! Du kan sortera per avdelning för att snabbare hitta rätt person!

Peter Ahlqvist
Linda Almgren
Ottie Andersson
Niclas B Clausenborg
Yuriy Babarikov
Karin Berg
Jesper Bergnordh
Paula Björk
Marja Boström
Magdalena Brossing
Alexander Brydon
Michael Byrskog
Dorthy Carlsson
Bengt Drakenberg
Jakob Economou
Sofia Edward
Marie Ekfors
Anna Evander
Nicolina Fransson
Titti Gohed
Desirée Grahn
Malin Gunnarsson
Magnus Gustafsson
Johanna Haward
Tobias Hedkvist
Henrik Hedqvist
Jenny Hellstrand
Nils Hermansson
Matilda Hjalmar
Monica Holmqvist
Rahim Hotek
Mirlinda Iberdemaj
Mats Ingelström
Kristina Jauhiainen Larsson
Therese Jephson
Ulf Jobacker
Jan-Åke Johansson
Henrik Jönsson
Håkan Jönsson
Gunilla Kajrup-Aspeborg
Saera Khan
Marcus Larsson
Carina Lengbrant Malmberg
Linda Leveau
Carina Lindkvist
Niklas Lindmarker
Kicki Lööf
Anna Mattson
Peter Nilson
Johannes Nilsson
Anna Nilsson
Jeanette Nilsson
Jan Nilsson
Hanna Nordehammar
Johan Nyqvist
Alexander Olofsson
Åsa Olsson
Bo Persson
Per Persson
Klara Persson
Jill Persson
Nils Pihlsgård
Mats Renard
Jari Rubenson
Alma Sandberg
Margareta Serder
Ingela Sjöberg
Kristin Sjöholm
Björn Sjölin
Lina Sjöö
Daniel Smedberg
Helena Soomus
Jenny Strand
Johan Ståhl
Emelie Sundén
Dhara Söderström
Cecilia Thapper
Anna Tibbelin
Anna-Maria Troedsson
Sabine Täuber
Elin Ulander
Thomas Wester
Per-Johan Wik
Cecilia Winge
Cerina Wittbom
christoffer strid
Henk te Kiefte
Anna Clara Örtendahl

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Gustafsson