Personalen på Kommunförbundet Skåne

Här hittar du alla anställda på Kommunförbundet Skåne.

Tips! Du kan sortera per avdelning för att snabbare hitta rätt person!

Ottie Andersson
Niclas B Clausenborg
Yuriy Babarikov
Paula Björk
Alexander Brydon
Dorthy Carlsson
Bengt Drakenberg
Jakob Economou
Sofia Edward
Anders Ekberg
Anna Evander
Nicolina Fransson
Titti Gohed
Desirée Grahn
Malin Gunnarsson
Magnus Gustafsson
Johanna Haward
Tobias Hedkvist
Henrik Hedqvist
Jeanette Heilmann
Jenny Hellstrand
Monica Holmqvist
Rahim Hotek
Mirlinda Iberdemaj
Therese Jephson
Ulf Jobacker
Jan-Åke Johansson
Håkan Jönsson
Henrik Jönsson
Gunilla Kajrup
Saera Khan
Marlene Klit Welin
Marcus Larsson
Linda Leveau
Carina Lindkvist
Kicki Lööf
Anna Mattson
Matilda Nessvi
Jan Nilsson
Anna Nilsson
Peter Nilsson
Hanna Nordehammar
Johan Nyqvist
Alexander Olofsson
Åsa Olsson
Jill Persson
Bo Persson
Per Persson
Nils Pihlsgård
Mats Renard
Jari Rubenson
Margareta Serder
Ingela Sjöberg
Björn Sjölin
Lina Sjöö
Daniel Smedberg
Helena Soomus
Jenny Strand
Christoffer Strid
Johan Ståhl
Emelie Sundén
Dhara Söderström
Cecilia Thapper
Anna Tibbelin
Anna-Maria Troedsson
Elin Ulander
Thomas Wester
Per-Johan Wik
Cecilia Winge
Ann Wulf
Henk te Kiefte

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Gustafsson