Personalen på Kommunförbundet Skåne

Här hittar du alla anställda på Kommunförbundet Skåne.

Tips! Du kan sortera per avdelning för att snabbare hitta rätt person!

Peter Ahlqvist
Linda Almgren
Ottie Andersson
Madeleine Andersson
Bianca Andersson
Yuriy Babarikov
Jesper Bergnordh
Marja Boström
Michael Byrskog
Victor Bärring
Dorthy Carlsson
Hanna Carlsson
Niclas Clausenborg
Blagoje Dimovski
Jakob Economou
Sofia Edward
Ellinor Ekholm
Anna Evander
Ulf Fredriksson
Malin Gunnarsson
Johanna Haward
Henrik Hedqvist
Nils Hermansson
Monica Holmqvist
Rahim Hotek
Solveig Jansson
Kristina Jauhiainen Larsson
Therese Jephson
Ulf Jobacker
Evelina Johansson
Olof Jönsson
Håkan Jönsson
Henrik Jönsson
Gunilla Kajrup-Aspeborg
Åsa Karlsson
Saera Khan
Marcus Larsson
Carina Lengbrant Malmberg
Carina Lindkvist
Anna Mattsson
Sofia Mårtensson
Anneli Nilsson
Jeanette Nilsson
Jeanette Nilsson
Isabella Nilsson
Johannes Nilsson
Jan Nilsson
Peter Nilsson
Hanna Nordehammar
Magnus Nurmi
Johan Nyqvist
Henrik Nyström
Annica Owesson
Maryna Pavliuk
Bo Persson
Per Persson
Jill Persson
Nils Pihlsgård
Mats Renard
Ingela Sjöberg
Kristin Sjöholm
Björn Sjölin
Lina Sjöö
Helena Soomus
Jenny Strand
Maria Strömberg
Emelie Sundén
Anna Tibbelin
Anna-Maria Troedsson
Sabine Täuber
Elin Ulander
Sandra Vighagen
Thomas Wester
Per-Johan Wik
Gustaf Wiklund
Jari Ylitolva Henriksson
Elena Zukauskaite
Henk te Kiefte
Rosa Özgen Sundin

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi