Kommunledning

Viktiga datum

Utökad ägardialog

Målgrupp: Kommunledningarna i Skåne (presidie och kommunchef)

Ägardialog

Målgrupp: Kommunstyrelsens ordförande i Skånes kommuner

  • 6 mars 2020 Lund, eftermiddag
  • 15 maj 2020 Lund, eftermiddag
  • 2 oktober 2020 Lund, eftermiddag
  • 4 december 2020 Lund, eftermiddag

Välfärdskonferensen 2020

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi